SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Haga Haninges föreningspolicydokument

Vi i Haga Haninge står bakom Stockholm Basketförbunds projekt ”Jag ställer upp”. Vilket innebär att vi aktivt skall säkerställa att spelare, ledare, funktionärer och föräldrar lever efter de principerna.

Samtidigt ska vi arbeta för att:

 • Vi är bra kompisar och har roligt tillsammans

 • Vi ställer upp för varandra och är goda föredömen för andra

 • Vi arbetar för varandras bästa och för att alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar

 • Vi är föredömen på och utanför planen och respekterar lagkamrater, ledare, domare, funktionärer samt våra motståndare.

 • När vi representerar Haga Haninge i samband med matcher samt läger och dylikt visar vi gott omdöme och uppförande.

Är det någon som inte vill ställa upp på ovanstående och rätta sig efter detta kommer samtal att ske mellan spelare, ledare och föräldrar.

Om det är någon som bryter mot principerna i projektet ”Jag ställer upp”, under match bestraffas detta omedelbart med en teknisk foul.

 

Ledarvård

Föreningen skall arbeta för att ledarna ska känna sig trygg i sin roll, att ledarna skall utvecklas och känna stöd ifrån föreningen.

Föreningen ska säkerställa att alla ledare har utbildning enligt förbundets riktlinjer och regler. Föreningen erbjuder dessa ledare ytterligare utbildning efter individuella behov och önskemål. Föreningen stöttar ledarna när denne har speciella behov.


Match

Föreningen skall säkerställa att det alltid finns tillräckligt med utbildade personer för att bemanna ett fullständigt och välutbildat sekretariat. Bemanningen av sekretariatet vid varje match ansvaras utav lagen själva.

Om det vid match inte finns ett fullständigt sekretariat ger förbundet föreningen böter som betalas utav laget.


Lämnar laget WO står laget som lämnat WO för straffavgift, domaravgifter och nyanmälningsavgift.


Laguttagning utgår från kunnande samt balans i lagen. Andra viktiga faktorer är träningsfrekvens samt inställning vid träningar. Det är viktigt att varje lag diskuterar och är överens om lagets ambitioner och principer. I ungdomslagen tar vi inte ut fler spelare än att alla får spela.

Det finns en oskriven regel inom basketen som innebär att man inte ”förintar” motståndarlaget. Det innebär att vid stor ledning ”toppar” man inte lagen för att vinna så stort som möjligt. Det skall fortfarande vara roligt för alla att spela.

Denna ”oskrivna regel” tillämpar Haga Haninge.


Jämställdhet

Vi arbetar för att alla, flickor och pojkar, kvinnor och män i vår förening skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt lika inflytande.

Våra medlemmar skall ges lika möjlighet att utöva vår idrott oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning ålder…


Övrigt

Vi accepterar inga droger, mobbing, rasism eller annan form av trakasserier. Avgörandet är den utsattes upplevelse, inte den trakasserandes avsikt.

Vi använder inte alkohol eller andra droger i föreningens kläder och skall inte vara påverkade av alkohol eller andra droger vid föreningens idrottsaktiviteter.


Vid transport som sker i samband med föreningens evenemang skall fordon som används vara godkända, skattade och försäkrade. Alla passagerare i fordonet skall använda bilbälte. Föraren ska vara ett gott föredöme för andra och följa gällande trafikregler.


Strider något mot våra jämställdhetsprinciper, eller om det förekommer någon form av trakasserier, opassande förtäring av alkohol eller droger enligt ovanstående principer, anmäles detta till styrelsen som bemöter detta med berörda parter.

 

Ekonomi

Medlemsavgift och spelaravgift skall betalas enligt beslut av årsstämma och föreningsstämma.

Vid svårighet att betala avgiften kan man tillsammans med styrelsen komma överens om en betalningsplan. Kan överenskommelse ej träffas kan spelare inte fortsätta spela.Antidoping-policy

Antidopingpolicyn syftar till att fastställa vilka regler som gäller avseende doping i Haga Haninge och hur vi säkerställer att undvika dopingfall i vår klubb. Haga Haninge tar avstånd från alla former av doping och hantering av otillåtna medel.

 

Vi vill att:
 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan

Så här gör vi för att förebygga doping i Haga Haninge,

 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingpolicy genom att ha den synlig på hemsidan och genom utskick minst en gång per år samt ger information vid nya medlemskap.
 • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter före” och ”Dopingkontroll-dina rättigheter och skyldigheter” till våra aktiva.
 • Klubbens ledare/tränare uppmanas att genomföra RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera.
 • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
 • Vi informerar våra medlemmar om riskerna med att ta kosttillskott. Detta då risken för ”olycksfallsdoping” på grund av felaktiga innehållsförteckningar är uppenbar.
 • Vi uppmanar klubbens medlemmar att göra RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera.
 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingpolicyn.
 • Vi informerar om klubbens antidopingpolicy på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på rf.se/vaccinera.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
 • Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från RF som vi sätter upp i våra lokaler.
Akut

Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa.

 • Styrelsen kontaktar spelarens föräldrar och coach för samtal
 • Vi följer RF:s regler för avstängningar
 
Våra Sponsorer
Antidoping
Samarbetspartners